4666

Mental Aritmetik

 Mental Aritmetik ( Zihinsel Matematik ) Nedir?
 
Mental aritmetik hesap makinesi, kağıt ve kalem vb. kullanmadan kısa sürede akıldan işlem yapabilme yeteneğidir.
 
EZcount China Mental Aritmetik Eğitimi Hangi Yaş Grubuna Yöneliktir?
 
EZcount China Mental Aritmetik Eğitimi 4 – 12 yaş grubuna yöneliktir. Uzmanların araştırmalarına göre 3 - 7 yaş aralığında insan zekâsının % 75' i, 10 yaşına kadar % 85’ i, 12 yaşına kadar ise % 95’ i tamamlanmaktadır. İşte bu yüzden 4 – 12 yaş aralığında alınan eğitimler çocuklarımızın zihinsel gelişimlerini hızlandırmaktadır. Yapılan araştırmalar çocukların yetişkinlere göre daha hızlı öğrendiğini ve kavranığını göstermektedir. Yaş ilerledikçe öğrenilen bilgilerde geriye ket vurma yaşanmaktadır. Bu yüzden mental aritmetik eğitimine ne kadar erken yaşlarda başlanırsa o kadar çok ilerleme görülecektir.
 
EZcount China Mental Aritmetik Eğitiminde Kullanılan Kaynaklar Nelerdir?
 
BAŞLANGIÇ 6 AY : 3 Ders Kitabı ( Herbiri 36 sayfa ) 1 Çalışma Kitabı ( 68 sayfa )
ORTA SEVİYE 7 AY : 3 Ders Kitabı ( Herbiri 36 sayfa ) 1 Çalışma Kitabı ( 68 sayfa )
İLERİ SEVİYE 9 AY : 3 Ders Kitabı ( Herbiri 36 sayfa ) 1 Çalışma Kitabı ( 68 sayfa )
ÖZEL SEVİYE 9 AY : 3 Ders Kitabı ( Herbiri 36 sayfa ) 1 Çalışma Kitabı ( 68 sayfa )
 
Amaç
 
IQ seviyesini arttırmak
Dikkati ve hafızayı geliştirmek
Zihinsel dayanıklılığı arttırmak
Yaratıcılığı ve özgünlüğü geliştirmek
Özgüveni arttırmak
Matematik, Fen, Dil ve Sanat derslerinde başarıyı arttırmak
Düşünme becerilerini geliştirmek
Anlamlı okuma hızını arttırmak
Çocukların matematik ve sayı korkularını yenmeyi sağlamak.
Karmaşık görülen hesaplamaları zihinden yapabilme becerisi sağlamak. 
Çocukların akademik başarılarına doğrudan etki sağlamak.
Odaklanma, dinleme ve görüntüleme becerisi sağlamak.
Gözlem ve hafıza becerisi sağlamak.
 
EZcount China Mental Aritmetik Eğitiminin Farkı Nedir?
 
Model, mevcut ilköğretim okullarında öğretilen aritmetik işlem metotlarına dayalıdır. Mevcut matematik öğretiminde kullanılan soyut kavramlar yerine görüntüler kullanılarak elde edilen görselleştirme modeli oluşturuldu. Böylece diğer mental aritmetik öğretim yöntemlerinde yaşanan okul sistemi ve mental aritmetik öğretimi arasındaki sistem farklılığı devrimsel şekilde ortadan kaldırılmış oldu.
Öğretim uygulamalarımızda daha ilk günden her uygulamanın hayalde canlandırılmasıyla fotografik hafıza kullanılmaya başlanmış olur. Diğer mental aritmetik uygulamalarında öğrenciler abaküsle çalışmalarını tamamladıktan sonra görsel abaküs kullanımına geçerler. Bu geçişte öğrencilerin işlemleri yapma hızlarında bir yavaşlama gözlemlenir. Bizim sistemimizde ise fotografik hafızaya erken başlandığı için hızda düşüş değil yükseliş gözlemlenir.
 
AMA ders kitaplarında öğrencilerin aritmetiği anlamasında yardımcı olmak için her örnek için durumsal resimlere yer verilmiştir. Bu uygulama ile diğer mental aritmetik kurumlarının kitaplarında olan sadece alıştırma ve örneklerden oluşan sıkıcı ve donuk formata son verilmiştir. Bu resimler sayesinde öğrencilerimiz eleştirel ve yaratıcı düşünme yöntemini kullanırlar. Böylece öğrencilerimiz düşünmeye, keşfetmeye ve matematik işlemlerindeki kuralları öğrenip bilgiye hükmetmeye teşvik edilir. Bunları yaparken de eğlenirler.
 
EZcount China ders kitapları tasarlanırken eklenen çizgi hikayelerin yanı sıra her kitapta 16 farklı resim vardır. Her aktivite sonunda resmin bir parçasını keserek kitabın sonundaki sayfaya yapıştırarak anlamlı bir resim oluştururlar. Böylece görsel dikkatleri ve hafızalarının gelişimine de katkı sağlamış oluruz.
 
Ders kitaplarında ilk seviye kitaplarda ‘ Çevre bilinci ve doğayı koruma ’ orta seviyede ‘Kazaları önleme ve güvenli yaşam,’ ileri seviyede ‘ Toplu Yaşam ’ ve özel seviyede ‘İyi Ahlak ’ temaları resimler aracılığıyla işlenmektedir. AMA kitaplarında, diğer kurumların ders kitaplarından farklı olarak resimler sayfaya estetik bir görünüş kazandırmak amacıyla değil öğrencide hedeflenen davranış ve tutumlarda farkındalık yaratmak için kullanılır.
 
Ezcount China’ yı Farklı Kılan Nedir?
 
Ezcount China, araştırma ve geliştirme enstitüsü mental aritmetikte 32 yıllık bir tarihe sahiptir. Kurucusu Profesör Xu Si Zhong’ mental aritmetik öğretimine 1980 yılında AMA metoduyla başlamıştır. AMA metodunun gerçek adı, ‘Boncuk ve Beyin Entegreli Hesap Metodu’dur. Çin iç pazarındaki adı ‘Xu Si Zhong Abaküs ve Mental Aritmetik’dir. Deniz aşırı ülkelerdeyse ‘EZcount China’ olarak adlandırılmaktadır.AMA, metodu Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, bilim alanında konu bağlamlı 15 başarılı araştırma projesinden biri olarak nitelendirilmiştir. Bu metod 1980’li yıllardan itibaren Çin Halk Cumhuriyeti ilköğretim okulların da zorunlu ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Anaokulunda AMA metodunu öğrenmiş öğrencilerin ilköğretimde matematik ile ilgili sorunlar yaşamadığı görülmüştür. 2002 yılında Malezya Hükümeti EZcount China ile bu sistemi Malezya ilköğretim okullarında zorunlu ders yapmak üzere anlaşma imzalamıştır.
 
Kullanılan kitaplar Çin Halk Cumhuriyeti-Eğitim Bakanlığı Basımevi tarafından basılan ilk mental aritmetik kitaplarıdır
EZcount China AMA metodu ve kitapları Çin Halk Cumhuriyeti’nde ilköğretim okullarında zorunlu derstir
EZcount China AMA metodu ve kitapları Malezya’da ilköğretim okullarında zorunlu derstir.
IBO-Uluslararası Okul Müfredatına Uygun Tek Mental Aritmetik Metodudur.
Tematik Eğitim Yapan Tek Mental Aritmetik Metodudur.
Çoklu Zeka Kuramına Uygun Tek Mental Aritmetik Metodudur.
Eğitmen yetiştirme seminerleri Beijing Üniversitesi tarafından verilmektedir.
Türkiye’de YÖK onaylı sertifikaya sadece EZcount China Mental Aritmetik Eğitmenleri sahiptir
100’den fazla telif hakkı olan kaynağa sahiptir.
32 yıllık Araştırma ve Geliştirme tecrübesi vardır.
Altı üniversite ile ortaklık anlaşması vardır.
Malezya Devleti Eğitim Danışmanlığı
Dünya Mental Aritmetik Yarışmasında birçok altın madalyaya sahiptir.
Öğrencilerimizin sertifikaları da Pekin Üniversitesinden onaylıdır ve uluslar arası geçerliliğe sahiptir.
Profesör Xu Si Zhong’un Hayatı ve Başarıları
 
Dünyanın sayılı abaküs ve mental aritmetik uzmanlarındandır. Eğitim alanındaki katkıları nedeniyle Çin’in 100 milli hazinesinden biri olarak görülmektedir. Kariyerine 1980 yılında başlamış ve 30 yıllık sıkı çalışma ve araştırma sonucunda muhteşem başarılara ulaşmıştır: Abaküs Dünya Yetenek yarışmasında ortaokullar seviyesinde dört altın madalya, ilk öğretim üçüncü sınıflarda dört altın madalya kazanmış, yurt dışına açılmış ilk mental aritmetik ve abaküs profesörüdür. Bu sayede yabancı ilköğretim okulları mental aritmetik ile tanışmış ve bu programı müfredatlarına eklemeye başlamışlardır. Profesör Xu, Çin devleti için eğitim danışmanlığı yapmakta ve Çin Başbakanı’nın huzuruna çıkmış ilk mental aritmetik uzmanıdır. Kendisi bir devletin okullarında okutulmak üzere abaküs ve mental aritmetik müfredatı hazırlayıp ders kitabı yazan ilk uzmandır. Çin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda EZcount China Öğretim Metodu uygulanmakta ve Prof. Xu tarafından yazılmış mental aritmetik kitapları okutulmaktadır. EZcount China ders kitapları Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Basımevinde (People’s Education Press) basılmaktadır.
 
1980’den beri 60 mental aritmetik kitabı yazmıştır. 1993 yılında, eğitim alanındaki hizmetleri sebebiyle ‘Çin Halk Cumhuriyeti Şeref Madalyası’ almıştır.1995 yılında, Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad tarafından özel kişisel bir davet ile Malezya’ya davet edilmiş ve Prof Xu öğrenim metodunu Malezya’da hayata geçirmek için çalışmalar başlatmıştır. 1 Ekim 2002 ‘de Malezya Eğitim Bakanlığı ile mental aritmetik eğitim anlaşması yapmış ve bakanlık ‘Xusizhong Abaküs’ eğitimini Malezya İlköğretim Okullarında zorunlu ders haline getirmiştir. Bakanlık, Prof. Xu Si Zhong’u mental aritmetik eğitimi ile ilgili danışman olarak atamıştır. Prof. Xu Malezya okulları için mental aritmetik müfredatı ve ders kitapları hazırlamış ve Malezya Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerini eğitmiştir. Ayrıca, eğitim modeli ve kitapları Malezya’nın en büyük üniversitesi ‘Malezya Üniversitesi-PUSMAL’ tarafından da kullanılmaktadır.